O mnie

Moje specjalizacje techniczne

 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Ochrona przeciwporażeniowa
 • Instalacje elektryczne domowe, mieszkaniowe

Wykształcenie

 1. Od 10.2005r. – do 06.2010r: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, kierunek: Elektrotechnika, Tytuł: magister inżynier
 2. 2002 – 2005    Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu, Liceum Profilowane – profil: Mechatronika

Certyfikaty, odbyte szkolenia i kursy

 1. Świadectwo Kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Dozór i Eksploatacja: urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej; urządzenia, instalacje i sieci nn, SN; pomiary. Ważne do: 11.2019r.
 2. Certyfikat Instalatora OZE wydany przez UDT – specjalizacja: instalacje fotowoltaiczne
 3. Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu inteligentnego budynku F&Home firmy F&F – nr FH01129

Doświadczenie zawodowe

1. 03.2017 – obecnie        Siliton Sp. z o.o.   CEO

2. 01.2010 – 02.2017        Inelt

01.2013 – 02.2017 Manager operacyjny oraz kierownik projektu

10.2010 – 01.2013 Kierownik prac, lider zespołu

3. 06.2002 – 10.2010        Instalacje elektryczne   Elektryk

 

Doświadczenie zawodowe – prace dodatkowe

1. 01.2014 – 12.2015        Inzynierpv.pl   Specjalista portalu

2. 10.2014 – 06.2015        Politechnika Poznańska      Prowadzący zajęcia

3. 03.2013 – 11.2015        EasySolar                             Prelegent, szkoleniowiec

 

Organizacje i stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – członek poznańskiego koła nr 5
 2. Towarzystwa Biznesowe S.A. – członek grupy poznańskiej

Publikacje

 1. Blog na temat elektrotechniki praktycznej – maciejdolata.inelt.pl
 2. Artykuły techniczne nt fotowoltaiki publikowane w portalach: GramWZielone.pl oraz InzynierPV.pl
 3. Artykuł do miesięcznika „Dom z Ogrodem” nr 06.2016 – „Nowoczesna instalacja elektryczna w domu i mieszkaniu”

Umiejętności i informacje dodatkowe

 • Język angielski – poziom średniozaawansowany w mowie i piśmie B1+
 • Zarządzanie zespołem specjalistów
 • Zarządzanie projektami
 • Planowanie i wdrażanie strategii
 • Planowanie harmonogramów pracy
 • Wystąpienia publiczne
 • Umiejętności inżynierskie
 • Myślenie analityczne
 • Umiejętności organizacyjne
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zainteresowania i hobby

Przywództwo, biznes, fotowoltaika, snowboard, piłka nożna, historia Polski.